Aynı Olayı Yaşayan İki Kişi Neden Farklı Tepkiler Verir?

  • Çocukluk çağında yaşadığımız deneyimler, öğrenme yoluyla, bireyin temel düşüncelerini vedüşünce kalıplarını oluşturmaktadır.
  • Bu deneyimleri şekillendiren temel unsur; çocukluk çağında bizim için önemli olan kişilerle (anne, baba ve kardeşlerimizle) yürüttüğümüz ilişki biçimimizdir.
  • Deneyimler sonucu gelişen düşünce, davranış ve tutumlar aynı zamanda yaşadığımız çevrenin sosyal, kültürel, ahlaki kurallar ve öğretileri tarafından da etkilenir.
  • Bir diğer unsur da, doğuştan getirdiğimiz ve karakterimizin belirlenmesinde rol oynayan genetik haritamızdır.
  • Saydığımız tüm bu unsurlar; her bireyin, olayları algılama biçimini, bunların karşısında verdiği tepkileri, sosyal yaşam ve ikili ilişkilerindeki duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını belirler ve bireyler arasında farklılığı yaratır.
  • Bunun en güzel örneği; yaşanılan toplumsal olaylar karşısında bireylerinin farklı duygusal, düşünsel ve davranışsal tepkiler vermesidir.
Beğendiyseniz lütfen paylaşın.

Daha fazlası:admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir