Bireysel Psikolojik Danışmanlık Neler Olur?

  • Psikolojik danışmanlar kişi merkezli çalışma yaparlar. Odak noktası bireyin kendisi olup, süreç boyunca bireyi bir bütün olarak ele alır.
  • Kişilerin kendisini tatmin etmeyen, olumsuz olarak nitelediği duygu, düşünce ve davranış nedenlerinin ‘’ne‘’ olduğunu bulmalarına yardımcı olur.
  • Psikolojik danışmanlar danışanlarının düşünce, duygu, davranış ve tutumlarının kişinin kendiistediği yönde değişimine yardımcı olmak için, bilimsel çalışmalardan elde edilmiş, psikolojik ilkelere dayalı teknikleri uygular.
  • Psikolojik danışmanlık süreci danışan için bir anlamda yaşamını yeniden düzenlemeyi öğrenme yolu gibidir.
  • Süreç boyunca danışan; önce kendi duygu, düşünce ve davranışlarına dair farkındalık geliştirme aşaması, ardından mevcut sıkıntılarının altında yatan nedenlerin anlaşılmaya çalışıldığı iç görü kazanma dönemi ve sonrasında da düşünce, tutum, davranışların yeni seçeneklerle yer değiştirdiğini ve bunun da duygu durumunu olumlu anlamda nasıl etkilediğini deneyimlendiği bir öğrenme sürecinden geçer.
  • Psikolojik danışmanlar; danışanlarının kendi yaşamlarına dair farkındalık geliştirmelerine, iç görü kazanmalarına yardımcı olan ve süreç boyunca ona ayna tutan kişidir.
  • Psikolojik danışmanlar, danışanlarının bir anlamda kendini yeniden keşfetme yolculuğuna, eşlik ve tanıklık eden bir yol arkadaşı gibidir.
Beğendiyseniz lütfen paylaşın.

Daha fazlası:admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir