Evlilik Danışmanlığının Amacı Nedir?

–          Bu sürecin ana amacı evlilikte neyin iyi gitmediğinin anlaşılmasıdır. –          İyi gitmeyen alanda ne yapılırsa evliliğin daha iyi sürebileceğine dair ortak çabanın gösterilip, gösterilmediğinin ortaya konmasıdır. –          Çiftlerin hayatlarına birlikte mi, yoksa ayrı ayrı mı devam edeceklerinin kararını netleştirebilmeleri için onlara içgörü kazandırabilmektir. –          Çiftlerin, önlerindeki seçenekleri görme konusunda farkındalık kazanmalarına ve seçim yaparak sorumluluk almalarına destek olmaktır....

Boşanma Süreci Danışmanlığı Nedir?

–          Boşanma süreci, bu kararı alan çiftlerin çoğu zaman öngöremedikleri kadar, zor ve yıpratıcı olup, aynı zamanda hem kadının, hem de erkeğin psikolojik desteğe en çok ihtiyaç duyduğu süreçlerden biridir. –          Boşanma sürecini başlatmış olan çiftlerin bu süreçte ihtiyaç duydukları psikolojik desteğin verildiği, çiftin almış olduğu kararın önce farkındalık, ardından da içgörü kazandırma çalışmalarıyla yeniden gözden geçirildiği bir danışmanlıktır. BOŞANMA SÜRECİNDEKİ DANIŞMANLIĞIN AMACI NEDİR? –          Bu danışmanlık talebinde diğerlerinden farklı olarak çiftler ve ya birey bir karara varmış olarak danışmana gelir. –          Boşanma sürecindeki...

Çift Ve Evlilik Danışmanlığında Süreç Nasıldır?

Bu süreç danışanların bireysel ve çift olarak evlilik danışmanlığı alma talebine göre değişmektedir. BİREYSEL EVLİLİK DANIŞMANLIĞINDA SÜREÇ Kişi bireysel olarak, evlilik danışmanlığının herhangi bir alanında, yardım almak isterse, evlilik danışmanlığının amaçları doğrultusunda haftada bir görüşme yapılır. Danışmanlık sürecinin 6. Görüşmesinden önce çift danışmanlığı birlikte almaya karar verirse,danışmanlık sürecine yeni katılan eş için de diğer eşle yapılan görüşme sayısı kadar bireysel görüşme yapılır. Buradaki amaç her iki eşe de süreç boyunca adil ve eşit davranabilmektir. Bu aşamadan...