Çift Ve Evlilik Danışmanlığında Süreç Nasıldır?

Bu süreç danışanların bireysel ve çift olarak evlilik danışmanlığı alma talebine göre değişmektedir.

BİREYSEL EVLİLİK DANIŞMANLIĞINDA SÜREÇ

  • Kişi bireysel olarak, evlilik danışmanlığının herhangi bir alanında, yardım almak isterse, evlilik danışmanlığının amaçları doğrultusunda haftada bir görüşme yapılır.
  • Danışmanlık sürecinin 6. Görüşmesinden önce çift danışmanlığı birlikte almaya karar verirse,danışmanlık sürecine yeni katılan eş için de diğer eşle yapılan görüşme sayısı kadar bireysel görüşme yapılır.
  • Buradaki amaç her iki eşe de süreç boyunca adil ve eşit davranabilmektir.
  • Bu aşamadan sonra süreç çift olarak yapılan danışmanlık şeklinde devam eder.
  • Ancak bireysel olarak devam eden evlilik danışmanlığının 6. görüşmesinden sonra çift birlikte danışmanlık almak isterse, danışman görüşme sayısı bakımından yeni katılan eşe adil davranamayacağı için, etik olarak çifti başka bir evlilik danışmanına yönlendirir ya da süreci evlilik danışmanlığı olarak yeni baştan başlatır.
  • Bireysel olarak devam eden danışmanlıklarda danışan evliliği ile ilgili sorunların çözümüne aitbaşlangıç görüşmelerinde belirlemiş ya da süreç içinde netleştirmiş olduğu hedef ya da hedeflere ulaştığı zaman görüşme sayısı azaltılarak bitirilir.

ÇİFT OLARAK EVLİLİK DANIŞMANLIĞININ SÜRECİ

  • Çift evlilik danışmanlığının herhangi bir alanında danışmanlık isterse ilk görüşme, çiftlerin ne istediğini anlamaya yönelik olan değerlendirme görüşmesi şeklinde yapılır.
  • Sonraki iki görüşmede ise çiftler ayrı ayrı görüşmeye alınır. Bu görüşmelerin amacı, danışmanıneşleri birey olarak tanıma ve değerlendirmeye yönelik çalışmasıdır. (aile ortamı, çocukluğu, ebeveyn ve kardeşleriyle olan ilişkisi, evliliğindeki sorunları nasıl değerlendirdiği, eşiyle arasındaki ilişkinin nasıl olduğu vb. konular değerlendirilir.)
  • Daha sonraki görüşmelerde çift birlikte görüşmeye alınır.
  • Sürecin herhangi bir görüşmesinde eşlerden biri geç kalırsa, eş gelinceye kadar görüşme başlatılmaz ya da randevu ertelenir.

Evlilik danışmanlığında;  çiftlerin evlilikleriyle ilgili problemlere yeni çözüm yolları geliştirebilme becerilerikazanmalarıyla başlayan duygusal ve davranışsal değişiklerin ilişkilerine yansıması için, birlikte ve düzenli olarak en az 12 görüşme yapmaları önerilmektedir.

Beğendiyseniz lütfen paylaşın.

Daha fazlası:admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir