Bireysel Psikolojik Danışmanlık Sürecindeki Temel Yaklaşım Ve Hedef Nedir?

A) TEMEL YAKLAŞIM

  • İlerleyen görüşmelerde yaşam öykünüz derinleştirilerek düşünce, duygu ve davranışlarınızın geçmiş yaşamda edindiğiniz deneyim ve ilişkilerle nasıl bağlantılı olduğu konusu üzerinde durulur.
  • Sürecin başlangıcında genellikle ‘’şimdi ve buradaya‘’ odaklanılır. Yani o anda sizin için güncel olan sorunlar üzerinde durulur. Sorun olan durumlar birlikte tespit edilir ve bu sorunlar nedeniylesizi kısıtlayan durumlar, çözemediğiniz hayat problemleri hedef olarak belirlenir.
  • Psikolojik desteğin ilk birkaç görüşmesi değerlendirme görüşmeleri olup, bu görüşmelerde danışman başvuran kişinin sorunlarını saptamak ve anlamak, ardından yaşamını yeniden şekillendirme hedeflerini ve planını oluşturmak için birlikte çalışır.
  • Bu sebepten danışanların psikolojik sorunlarıyla ilgili sorunlarının çözüm şekli ve süresi kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir.
  • Ayrılık acısı, terk edilme korkusu gibi duygu ve düşüncelerin ne anlama geldiğini herkes bilse bile her danışan bunu farklı biçimde yaşantılar.
  • Danışanlar psikolojik destek almak için başvurduklarında görüşmeler sırasında yalnızca o andaki sorunlarını değil, aynı zamanda hayata dair korkularını, kaygılarını, çocukluk yaşantısını, ebeveynleri ve kardeşleriyle olan ilişiklerini ve yıllar içinde şekillenmiş kişiliğine ait özelliklerini de bu görüşmelere taşır.

B) ANA HEDEF

  • Sürecinin ana hedefi;  danışanın kendi öz kaynaklarını kullanarak kendisine sıkıntı yaratan durumlarla başa çıkma becerileri edinmesine destek olmak,
  • Psikolojik sorunlarından dolayı kısıtlanan yaşam alanlarını farklı seçeneklerle yeniden düzenleyerek, yaşam kalitesini yükseltmesine yardımcı olmaktır.
Beğendiyseniz lütfen paylaşın.

Daha fazlası:admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir